Matomo tracking image

Üdvözöljük a berlini Humboldt Egyetem Gragger Archívumában!

Gragger Róbert, magyar tudós, kulturális menedszer pontosan száz évvel ezelőtt, 1916-ban alapította a magyar szemináriumot az egykori berlini Frigyes Vilmos Egyetemen. Jelenleg a Magyar Irodalom és Kultúra Tanszék őrzi hagyatékát. Az archívumban találhatók személyes és hivatalos levelezése, valamint teljes irodalomtörténeti hagyatéka mellett a tanszékalapítás német és magyar kultuszminisztériumi dokumentumai és a hungarológiai intézményrendszer kiépítésével kapcsolatos iratok.

Ezek az elsődleges források egy része széles körben nem ismert, mivel a magyar kultuszminisztérium két világháború közötti időszakra vonatkozó aktái nagyrészt megsemmisültek. A berlini Gragger archívumban található dokumentumok feldolgozásának segítségével most lehetővé válik ezen akták rekonstrukciója is.

A berlini Graggar hagyaték feldolgozása és a katalogizálása Dr. Brandt Györgyi fáradhatatlan munkájának eredményeként készült el. A munkában Robert Nagel és Laura Paschirbe voltak segítségére.

A legfontosabb és legérdekesebb dokumentumok mostantól már digitálisan is elérhetők.

A berlini Gragger archívum öt csoportban tartalmazza a dokumentumokat. Ha lejjebb görget, négy különböző gyűjteményhez férhet hozzá, amelyekben kutathat is. Ugyanakkor (az oldal jobb oldalán) használhatja a keresés funkciót is, amennyiben kulcsszavak megadásának segítségével kíván dokumentumokat keresni.

Az első állagban (személyi iratok) találhatók az életrajzok, bizonyítványok, gyászjelentések és gyászbeszédek. Az állag tartalmazza továbbá Gragger magánlevelezését is, ami a személyiségi jogok védelmének biztosítása érdekében online nem hozzáférhető.

A második állag (kéziratok) tartalmazza Gragger teljes irodalomtörténeti hagyatékát, előadásait, jegyzeteit, egyéb tanulmányait. Többek között az Ómagyar Mária-siralommal kapcsolatos jegyzeteit, illetve magyar kultúrtörténeti vázlatát.

A harmadik állagban (egyetemi iratok) elhelyezett iratok bepillantást engednek a magyar és német tudományos körökkel való kapcsolattartásba, illetve a különböző szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés folyamatába.

A negyedik állagba (levelezés) helyeztük el például Gragger levelezését a magyar kultuszminisztériummal (gróf Klebelsberg Kunoval és Magyary Zoltánnal), továbbá Johannes Boltéval, Farkas Gyulával és Thienemann Tivadarral történt levélváltását.

Az ötödik állagba (nyomtatványok) tartozó dokumentumok szerzői jogok miatt digitálisan nem elérhetők, ugyanakkor jellemzően egyéb helyeken megtalálhatók.


A nem digitalizált anyagokat is tartalmazó összesített teljes lista az alábbi linken tekinthető meg.

A berlini Gragger archívum kutatási célokra egyeztetés után személyesen is megtekinthető.

Az alábbi címen ér el bennünket.


Gragger hagyaték mellett a BGA egyéb iratanyagokat is őriz. A fondok szerinti csoportosítás megtörtént, az azokon belüli, dobozokba rendezett állagok jegyzéke itt megtalálható. A dokumentumok teljes feltárása, darabonkénti rendezése még nem történt meg.

A BGA a következő fondokat őrzi:  a Magyar Intézet, a Collegium Hungaricum, Bund ungarischer Hochschüler, Iskolaegyesület, Voggenreiter Verlag és Farkas Gyula iratai.

Farkas Gyula magyar kultuszminiszteriummal való levelezése (1928-29 között) már feldolgozásra került. Az erről készült lista a levelek tartalmi, formai leírásával az alábbi linken tekinthető meg.

Webmester: Görbe Tamás és Laura Paschirbe

~de:Lebensdokumente~hu:Személyi iratok

Loading...

~de:Werke~hu:Kéziratok

Loading...

~de:Universitätsbezug~hu:Egyetemi iratok

Loading...

~de:Korrespondenz~hu:Levelezés

Loading...

Gyula Farkas (Nachlass)

Loading...

Ungarisches Institut

Loading...

Remove